Список публикации ЦБР за 2013 г

Названия

Продукт

Объем (печ. листов)

 

1

Родство по использованию этнобиологических методов исследования

Брошюра

5.25 п. листов

2

Этноботаникалык изилдөөнүн ыкмаларын пайдалануу боюнча колдонмо

Брошюра

5.25 б. табак

3

Кыргыз элинин салттуу билимдеринин негиздери (дисциплина аралык окуу курсунун типтүү программасы)

Брошюра

3,25 б. табак

4

Основы традиционных знаний кыргызского народа (типовая программа междисциплинарного курса)

Брошюра

1,25 п. листов

5

Кыргыз элинин уюткулуу сырлары «Нукура кыргыз даамы»

Китеп

5 б. табак

6

Кыргыз элинин уюткулуу сырлары «Жылкы»

Китеп

7 б. табак

7

Кыргыз элинин уюткулуу сырлары «Кыргыз боз-үйүнүн жаралышы, жасалышы, пайдаланышы жана алардагы тарыхый-маданий баалуулуктар»

Китеп

12 б. табак.

8

Кыргыз элинин уюткулуу сырлары «Өсүмдүктөр дүйнөсү»

Китеп

8,25 б. табак

9

2013-жылдагы Жылан мүчөлүк жылынын Ай-Күн календары

Постер

 

10

Кыргыз элинин салттуу тамак-ашы жана азык-түлүк коопсуздугу

Статья

0,5 п.л.

11.

Методологические подходы в изучении традиционных знаний

Статья

0,5 п.л.

12.

Кыргыз элиндеги жылкы баласын тушоо, ноктолоо, байлоо, түйүндөө боюнча салттуу билимдер

Кыска метраждуу видео-окуу куралы

 

13.

Тигиштер боюнча салттуу билимдер

Студенттер үчүн  кыскаметраждуу видео-окуу куралы

 

 

 

НОВОСТИ
26.11.2018: Центру биокультурного разнообразия КНАУ присвоено имя М.Айтматова
Центру биокультурного разнообразия КНАУ присвоено имя М.Айтматова »


06.09.2017: Открылся Музей кочевой культуры
В Кыргызском Национальном Аграрном Униврситете им.К.И.Скрябина открылся Музей кочевой культуры кыргызского народа.  »


03.05.2017: Семинар по обсуждению разработки учебного пособия по пастбищепользованию, 2- 5 мая 2017 года
В эти дни проходит семинар по обсуждению разработки учебного пособия по пастбищепользованию »


01.11.2016: Центр посетила делегация из г.Мургаб, РТ
Делегация из 15 человек из г.Мургаб, РТ, пребывает КР »ИНФОРМЕРЫ


Погода в Кыргызстане
 
Курс валют